• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

  • 2022-03-30 14:59:21
  • OPS Police

GŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA „ – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Burmistrz Polic ogłasza nabór wniosków w ramach realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022, współfinansowanego ze środków pochodzących z  Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie min. czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Gmina Police uzyskała wsparcie na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w następujących formach:
1) dla osoby dorosłej w ramach pobytu całodobowego na okres 14 dni, w placówce wskazanej przez uczestnika programu, która będzie realizowana w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom, niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody bądź innej placówce po uzyskaniu pozytywnej opinii gminy.
2) dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności w ramach pobytu dziennego tj. w miejscu zamieszkania dziecka, w wymiarze 240 godzin, przez osobę wskazaną przez uczestnika programu.

Osoba wskazana przez uczestnika programu do wykonywania usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania nie może być członkiem najbliższej rodziny rodziny, opiekunem prawnym lub faktycznie zamieszkiwać razem z uczestnikiem Programu, natomiast:
- winna posiadać dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/ pielęgniarki lub innym, zapewniającym realizację usługi w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej
lub
- powinna legitymować się co najmniej rocznym, udokumentowanym doświadczeniem w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Osoba zakwalifikowana do programu nie ponosi odpłatności za pobyt członka rodziny w placówce.
TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROGRAMU OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ – edycja 2022 UPŁYWA Z DNIEM 31.12.2022 R.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w formie opieki wytchnieniowej proszone są o złożenie wniosku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach, ul. Siedlecka 2a.
Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobą dorosłą niepełnosprawną, która:

  • ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
  • wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
  • stale przebywa w domu, tj. nie korzysta  z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego np. ośrodek szkolno-wychowawczy czy internat.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników do wniosku należy dołączyć Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny FIM (stanowiącej załącznik 7 do Programu), którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.
Kompletne wnioski wraz z załącznikami należy składać do dnia 30.11.2022 r. w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, ul. Siedlecka 2 (budynek przychodni), piętro IV, w godzinach: poniedziałek 7.30-15.30, wtorek - piątek 7-15 lub przesłać pocztą.
Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach, Dziale Usług Opiekuńczych, ul. Staszica 1 oraz na stronie internetowej www.ops.police.pl :

Karta zgłoszenia

Karta FIM

Więcej informacji można uzyskać w
Dziale Usług Opiekuńczych, ul. Staszica 1, tel. 91 576 80 90.

Poniżej linki  - lista placówek zapewniających całodobową opiekę:
 

Pełen opis programu Opieka Wytchnieniowa - edycja 2022