• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Występ artystyczny.

Kawiarnia dla Seniora

Pracownicy socjalni wraz z seniorami oraz przedstawicielami rad osiedli, UTW oraz ZERiI podjęli inicjatywę dotyczącą wspólnego zorganizowania imprezy integracyjnej „Kawiarnia dla Seniora”.
Celem naszego działania było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów poprzez aktywizację starszych mieszkańców miasta Polic sprzyjającą integracji społecznej, utrzymaniu więzi międzypokoleniowej oraz wzmocnieniu potencjału osób starszych.
Uczestnikami „Kawiarni dla Seniora” byli seniorzy zrzeszeni w Klubach seniora funkcjonujących przy radach osiedlowych nr 2, 4, 5, seniorzy spotykający się w pozostałych radach osiedli na terenie miasta tj. RO nr 1, 3, 6 oraz 7, seniorzy z Klubu Emeryta jednego  z sołectw gminy Police – Tatyni, seniorzy będący członkami Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach oraz seniorzy Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Podejmowane działania w ramach „Kawiarni dla Seniora” miały pokazać, że współpraca wielu instytucji oraz organizacji jak i różnych pokoleń jest bardziej efektywna.
Seniorzy z poszczególnych instytucji i organizacji byli twórcami scenariusza Kawiarni, przygotowywali przekrój różnorodnych występów artystycznych m.in. konkursy, występy muzyczno - wokalne, skecze, pokaz tańca. Udział w Kawiarni dał seniorom możliwość zaprezentowania własnej twórczości, wymiany doświadczeń, poznania innych ludzi.
W realizowanym przez nas działaniu wzięło udział ok. 120 seniorów. Były to osoby od 60 roku życia, chcące aktywnie oraz twórczo spędzać czas wolny. Uczestnicy przedsięwzięcia wspólnie tańczyli, śpiewali, brali aktywny udział  w spotkaniu, zachęcali inne osoby do zabawy.
W trakcie uroczystości wystąpił dla naszych seniorów zespół muzyczny SWING LOVERS. Członkowie zespołu zaprezentowali uczestnikom Kawiarni przekrój najbardziej popularnych utworów muzycznych.  Bardzo ważną rolę podczas spotkania seniorów odegrali wolontariusze ze Szkoły podstawowej nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi  w Policach, którzy na czas Kawiarni wcielili się w role kelnerek oraz kelnerów. Stoliki kawiarniane były obsługiwane przez młodzież bardzo profesjonalnie. Eleganckie i jednocześnie nowoczesne troje zostały zaprojektowane przez samych wolontariuszy, tak by wpisywały się w klimat muzycznej Kawiarni. Spotkanie przebiegało w bardzo radosnej atmosferze. Seniorzy bardzo ciepło wyrażali się na temat powyższej formy integracji, serdeczne dziękowali za umożliwienie im spędzania czasu wolnego. Ponadto zgłosili potrzebę kontynuowania tak ciekawych wydarzeń podkreślając, iż tego typu działania na rzecz Seniorów są bardzo potrzebne.