• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Logo OPS Police

Widzisz osobę bezdomną - zareaguj, pomóż, zgłoś!

  • 2021-10-28 10:45:34
  • OPS Police

Zima jest szczególnie trudnym okresem dla osób bezdomnych i czasem wzmożonej pracy instytucji i organizacji, które niosą pomoc w kryzysie bezdomności. W tym czasie pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej i Stowarzyszenia ,,Feniks” we współpracy ze Strażą Miejską w Policach  oraz  innymi instytucjami i służbami mundurowymi podejmują wzmożone działania, aby objąć właściwą pomocą  osoby bezdomne. Działania pracowników socjalnych obejmują regularne monitorowanie środowisk, co służy lokalizowaniu miejsc pobytu osób bezdomnych. Ponadto pracownicy socjalni we współpracy z funkcjonariuszami Policji i Staży Miejskiej udzielają informacji osobom bezdomnym o możliwościach uzyskania pomocy m.in. w formie schronienia, pomocy żywnościowej, ciepłego posiłku czy niezbędnej odzieży. Ponadto w przypadku otrzymania zgłoszenia o osobie bezdomnej, przebywającej  na terenie Gminy  Police pracownicy socjalni, wraz z patrolem straży miejskiej lub samodzielnie, udają się na miejsce i przeprowadzą interwencję, aby pomóc osobie bezdomnej.

WIDZISZ OSOBĘ BEZDOMNĄ
NIE BĄDŹ OBOJĘTNY
ZAREAGUJ, POMÓŻ, ZGŁOŚ !!!

Informacje o osobach bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych
należy zgłaszać do:

Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach
ul. Siedlecka 2A - IV piętro - pokój nr 432 lub sekretariat
w poniedziałek w godz. 7:30 — 15:30
od wtorku do piątku w godz. 7:00 — 15:00
tel. 91 42 43 840 lub 91 42 43 862  

Straży Miejskiej w Policach ul. Tanowska 8
Codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7:30 do 22:00
w soboty od 7:00 do 15:00
tel. 91 317 62 72
tel. alarmowy 986

Jeżeli wiesz o miejscu pobytu bezdomnego wymagającego pomocy możesz ten fakt zgłosić również
na Komendę Powiatową Policji w Policach tel. 91 424 75 11
 oraz do Pogotowia zimowego - Stowarzyszenia „Feniks":
1) w Policach ul. Fabryczna 21 A – tel. całodobowy 530 898 528
2) w Szczecinie ul. Zamknięta 5 – tel. całodobowy 91 421 61 22