• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Logo Uni Europejskiej, Logo Funduszy Europejskich, Logo Pomorza Zachodniego

Nowe kwalifikacje - kursy językowe z dofinansowaniem UE

  • 2021-08-20 10:03:21
  • OPS Police

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców Gminy Police do udziału w projekcie „Nowe kwalifikacje – nowe szanse” nr: RPZP.08.10.00-32-K008/19 realizowanym na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Co oferujemy Uczestnikom Projektu?
- 120 godzinne szkolenia z języka angielskiego
- 60 godzinne szkolenia z języka angielskiego
- 120 godzinne szkolenia z języka niemieckiego
- 60 godzinne szkolenia z języka niemieckiego

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:
– w wieku 25 lat i więcej,
– uczące się, pracujące lub zamieszkującą w województwie zachodniopomorskim w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 8: Edukacja. Działanie 8.10. Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej i porozumiewania się w językach obcych.

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji w zakresie posługiwania się językiem angielski lub niemieckim przez minimum 90% z 7464 (4543K/2921) uczestników szkoleń zgodnych z ESOKJ, którymi będą osoby dorosłe w wieku 25 lat i więcej, które w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego uczą się, pracują lub zamieszkują w województwie zachodniopomorskim, wykazujących największą lukę kompetencyjną w zakresie języków obcych i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, które z własnej inicjatywy zainteresowane są potwierdzeniem, nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kwalifikacji językowych, w szczególności należących do osób o niskich kwalifikacjach i/lub osób o powyżej 50 r. życia, w okresie 02.01.2020 r. do 31.12.2023 roku.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 575692066 lub 577099477.

https://romaniszyn.com.pl/nowe-kwalifikacje-nowe-szanse/