• ops (at) police.pl
 • 91 42 43 840
 • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Logo Dobry Start

Konsultacje - Dobry Start

 • 2021-08-10 11:46:27
 • OPS Police

Zapraszamy mieszkańców Polic na konsultacje dotyczące programu Dobry Start. W tym roku program dofinansowania 300 zł na uczące się dziecko jest realizowany przez ZUS. Pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowie na pytania i wątpliwości.

Dyżur informacyjny będzie prowadzony:
25 sierpnia 2021r
Police ul. Siedlecka 2a (Przychodnia)
pok. 307 ( 3 piętro )
od 10:00 do 14:00

Jeśli nie masz profilu PUE, przyjdź na spotkanie z ekspertem ZUS, który założy wnisek dla Ciebie.
Zabierz na spotkanie dowód osobisty, a jeśli chcesz złożyć wniosek, także numer rachunku bankowego.

 

Program Dobry Start – wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny

Kogo dotyczy wsparcie i jakie wsparcie mogę otrzymać


Możesz raz w roku otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną dziecka, bez względu na dochód rodziny, jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem ucznia:

 • w wieku do 20 lat,

 • w wieku do 24 lat (w przypadku ucznia z niepełnosprawnością).

Pieniądze otrzymasz na rachunek bankowy, który wskażesz we wniosku.

Świadczenie z programu Dobry Start jest zwolnione z opodatkowania. Nie podlega też egzekucji, więc komornik nie może zająć tych środków.

 

Kto może złożyć wniosek o świadczenie w ramach programu Dobry Start

 • rodzic

  • jeśli dzieckiem opiekuje się równocześnie oboje rodziców, z wnioskiem o świadczenie powinien wystąpić jeden z nich. Jeśli oboje złożą wniosek, świadczenie otrzyma ten, który zrobił to jako pierwszy,

  • jeśli dziecko nie mieszka z obojgiem rodziców – wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli drugi rodzic również złoży wniosek ustalimy, kto sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem i temu rodzicowi wypłacimy świadczenie.

  • jeśli dziecko – zgodnie z orzeczeniem sądu - jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców - każdy z nich może złożyć wniosek i otrzymać świadczenie dobry start w wysokości 150 zł.

 • opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,

 • opiekun prawny dziecka – osoba, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem,

 • osoba ucząca się, czyli pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma ustalone alimenty od nich.

 • osoba usamodzielniana, czyli osoba która opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

 

 

Świadczenie Dobry Start przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej oraz osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą. W tych przypadkach wniosek o świadczenie Dobry Start może złożyć:

 • rodzina zastępcza,

 • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,

 • dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,

 • dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

 

Co zrobić, aby otrzymać wsparcie

Aby otrzymać wsparcie, złóż elektronicznie wniosek.

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r.

Ważne!
Po 30 listopada będziesz mógł złożyć wniosek o świadczenie z programu Dobry Start - za pośrednictwem portalu PUE ZUS - tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.

Na wniosku – oprócz innych danych – musisz podać:

 • numer rachunku bankowego, na który chcesz dostać wypłatę świadczenia,

 • adres mailowy i numer telefonu, czyli dane które będą potrzebne do kontaktu w sprawie wniosku i ewentualnie do założenia Twojego profilu na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

 

Gdzie znaleźć więcej informacji

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start