• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Logo OPS Police

Informacja o pomocy dla bezdomnych

Zima jest szczególnie trudnym okresem dla osób bezdomnych i czasem wzmożonej pracy instytucji i organizacji, które niosą pomoc w kryzysie bezdomności. W tym czasie pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej i Stowarzyszenia ,,Feniks” we współpracy z innymi instytucjami i służbami mundurowymi podejmują wzmożone działania, aby objąć właściwą pomocą  osoby bezdomne.

Jeżeli wiesz o miejscu pobytu osoby bezdomnej, wymagającej pomocy możesz fakt ten zgłosić telefonicznie lub osobiście do:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach
ul. Siedlecka 2A  IV piętro pokój nr 407
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
tel. 91 42 43 840  lub 91 42 43 862

Straż Miejska w Policach ul. Tanowska 8
Codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7.30 do 22.00
w soboty od 8.00 do 15.00
tel. 91 31 76 272

Komenda Policji w Policach  
tel.  91 42 47- 511

Pogotowie zimowe - Stowarzyszenie „Feniks”
w Policach ul. Fabryczna 21 A    tel. całodobowy 530 898 528
w Szczecinie ul. Zamknięta 5    tel. całodobowy 91 421 61 22     

Działania pracowników socjalnych obejmują regularne monitorowanie środowisk, co służy lokalizowaniu miejsc pobytu osób bezdomnych i ich identyfikowaniu. Ponadto pracownicy socjalni we współpracy z funkcjonariuszami Policji i Staży Miejskiej udzielają informacji osobom bezdomnym o możliwościach uzyskania pomocy m.in. w formie schronienia, pomocy żywnościowej, ciepłego posiłku czy niezbędnej odzieży. Ponadto w przypadku otrzymania zgłoszenia o osobie bezdomnej, przebywającej w dowolnym miejscu na terenie Polic pracownicy socjalni, wraz z patrolem straży miejskiej lub samodzielnie, udają się na miejsce i przeprowadzą interwencję, aby pomóc osobie bezdomnej.