• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Grafika rodziny

Informacja dotycząca wniosków na rok 2017/2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach – Dział Świadczeń Rodzinnych – informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+, świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego  na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 przyjmowane będą od 1 sierpnia 2017 roku.
Wnioski, podobnie jak w ubiegłym roku, będzie można składać : osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej,   drogą elektroniczną poprzez systemy bankowości elektronicznej (bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego czy profilu zaufanego) oraz portal Emp@tia i platformy PUE ZUS i epuap (tu wymagany jest podpis kwalifikowany lub profil zaufany); można też wysłać je pocztą na adres : Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Siedlecka 2a, 72-010 Police.

Jednocześnie informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało zmiany w dostępie do świadczenia 500+, które mają uszczelnić system.
Pierwsza zmiana dotyczy rodziców,  którzy żyją w związku partnerskim lub konkubinacie. Wiele osób deklarowało  samotne wychowywanie dziecka w celu wyłączenia drugiego z rodziców ze składu rodziny i nie wliczania jego dochodu. Teraz  osoba deklarująca samotne wychowywanie dziecka będzie musiała mieć ustalone alimenty na rzecz dziecka od drugiego rodzica.
Druga zmiana ma wyeliminować zjawisko dopasowywania  przez niektórych rodziców dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko poprzez wyłączenie stosowania mechanizmu utraty dochodu w przypadku utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w tym pozarolniczej działalności gospodarczej przez daną osobę oraz ponownego zatrudnienia tej osoby w krótkim odcinku czasu u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.
Kolejna zmiana ma dotyczyć ustalania dochodu osób  prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, rozliczających się w formie karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego.