• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Logo OPS Police

Nie bądź obojętny dla osoby bezdomnej

Zima jest czasem intensywnej pracy instytucji, które świadczą pomoc na rzecz osób bezdomnych. Wówczas pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej i Stowarzyszenia ,,Feniks” we współpracy z innymi instytucjami i służbami mundurowymi podejmują szereg działań, aby objąć właściwą  pomocą osoby bezdomne w jak najszerszym zakresie.
Zima jest wyjątkowo trudnym okresem dla osób bezdomnych i rodzi szczególną potrzebę niesienia pomocy w/w osobom.

Jeżeli wiesz o miejscu pobytu osoby bezdomnej, która wymaga pomocy możesz ten fakt zgłosić telefonicznie lub osobiście do:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach
ul. Siedlecka 2A IV piętro pokój nr 432 lub sekretariat
w poniedziałki w godz. 7:30 – 15:30
od wtorku do piątku w godz. 7:00 – 15:00
tel. 91 42 43 840 lub 91 42 43 862

Straż Miejska w Policach ul. Tanowska 8
codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7:30 – 22:00
w soboty od 8:00 – 15:00
tel. 91 31 76 272
tel. alarmowy 986

Komenda Powiatowa Policji w Policach
tel. 91 424 75 11

Pogotowie zimowe Stowarzyszenia ,,Feniks”
1) w Policach ul. Fabryczna 21 A    tel. całodobowy 530 898 528;
2) w Szczecinie ul. Zamknięta 5    tel. całodobowy 91 421 61 22


W okresie zimowym pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzą intensywne działania z udziałem Policji i Straży Miejskiej mające na celu lokalizację miejsc przebywania osób bezdomnych i ich identyfikację. Podczas prowadzonych patroli osoby bezdomne są informowane o możliwości uzyskania schronienia w placówce- wręczane są ulotki z danymi adresowymi.  

W przypadku odmowy pomocy pracownicy zabezpieczają podstawowe potrzeby osoby bezdomnej oferując m.in. pomoc żywnościową w formie ciepłego posiłku. Ponadto w razie otrzymania zgłoszenia o dowolnym miejscu pobytu osoby bezdomnej na terenie Polic pracownik socjalny, również w asyście straży miejskiej, udaje się we wskazane miejsce i przeprowadza interwencję                w celu udzielenia pomocy.