• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Logo OPS Police

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę wody źródlanej

  • 2019-10-22 13:56:42
  • OPS Police

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach zaprasza do składania ofert na dostawę wody źródlanej i używanie dystrybutorów na okres od 01.01.2020 do 31.12.2020r. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna w zależności od potrzeb dostawa wody źródlanej dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.

Wymagania Zamawiającego:
    1) Dostawa wody źródlanej w butlach wraz z kubkami jednorazowymi,
    2) Dostawę wody źródlanej butelkowanej 0,5l (gazowanej i niegazowanej),
    3) Oddanie Zamawiającemu do użytkowania 3 dystrybutorów z ciepłą i zimną wodą,
    4) Przekazania przez Dostawcę w użytkowanie łącznie 12 butli i 3 szt. stojaków na 3 butle każdy,
    5) Przeprowadzenie przez Dostawcę min. raz na 6 miesięcy sanityzacji oddanych do użytkowania dystrybutorów,
    6) Zobowiązanie Dostawcy w razie awarii do usunięcia awarii w ciągu 2 dni roboczych liczonych od dnia w których nastąpiło telefoniczne zgłoszenie awarii. Dostawca ponosi koszty usunięcia awarii lub wymiany dystrybutora, chyba że awaria powstała w wyniku uszkodzeń fizycznych lub niewłaściwego użytkowania dystrybutora przez Zamawiającego,
    7) Każdorazowo dostarczana woda winna być wniesiona do pomieszczeń Zamawiającego w miejsce instalacji dystrybutorów,
    8) Dostawa wody źródlanej będzie odbywać się w następujący sposób:
    a) do siedziby Zamawiającego na adres ul. Siedlecka 2a, 72-010 Police:
- dwa dystrybutory (I i IV piętro)
- dwa stojaki na butle
- 8 butli
    b) do filii zamawiającego na adres: ul. Staszica 1, 72-010 Police:
- jeden dystrybutor (I piętro)
- jeden stojak na butle
- 4 butle
    9) Wymagamy płynności dostaw, tj. minimum 2 razy w tygodniu,
    10) Z wybranym Dostawcą będzie zawarta umowa pisemna,
    11) Płatność przelewem z minimum 7 dniowym terminem płatności po każdej dostawie wody.

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018r. poz. 1986  tj. z dnia 3 października 2018r.) a co się z tym wiąże do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur przewidzianych w/w ustawą.
Cena zawarta w ofercie powinna być gwarantowana przez cały okres trwania umowy tj. od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
Na oferty oczekujemy do 8 listopada 2019r., ofertę można przesłać elektronicznie na adres mail: bgranda@opspolice.pl , lub na nr fax: 914 42 841 lub pisemnie na adres : Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Siedlecka 2a, 72-010 Police

Więcej informacji na temat niniejszego zamówienia koniecznych do sporządzenia oferty udziela:
Barbara Granda- Kierownik Działu Organizacyjnego
Tel: 91 42 43 854
mail: bgranda@opspolice.pl