• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Loga instytucji wspierających prokjekt

„Akademia dla Rodziców” III edycja

  • 2019-10-15 10:23:19
  • OPS Police

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w ramach projektu „KOMPAS-WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, w okresie od 12 czerwca 2019r. do  31 października 2019r. realizuje III edycję cyklu  zajęć grupowych pn. „Akademia dla rodziców”.

Głównym celem zajęć jest zdobycie przez Uczestników projektu kompetencji społecznych dotyczących radzenia sobie z małżeńskimi i rodzicielskimi rolami społecznymi,  w tym  nabycie kompetencji wychowawczych umożliwiających kształtowanie dojrzałości psychospołecznej własnych  dzieci.  Zajęcia mają charakter warsztatowy, co pozwala na rozwinięcie i udoskonalenie umiejętności wychowawczo-komunikacyjnych w rodzinie. Spotkania cieszą się dużym   zainteresowaniem ze strony Uczestników projektu. Wszyscy uczestnicy aktywnie uczestniczą w zajęciach,  z dużym zaangażowaniem wykonują ćwiczenia wymagające pracy samodzielnej oraz grupowej. Uczestnicy podczas zajęć mają okazję wymienić się doświadczeniami, a także jest to czas  do integracji, lepszego poznania siebie i  swoich umiejętności.

Harmonogram spotkań „Akademia dla Rodziców” dla Uczestników Projektu
pn. „Kompas-wyznacz swój kierunek”.

Lp.

Temat

Miejsce

Data , Godzina

1

Budowanie wzajemnych relacji w rodzinie:
zasoby psychospołeczne rodziców

Restauracja „Włoski Ogród”, ul. Korczaka 7, 72-010 Police

 

12.06.2019r.

8:15-13:15

 

2

Zasoby dzieci – analiza naturalnych praw rozwojowych dzieci
w poszczególnych okresach ich życia oraz czynników warunkujących ich rozwój i funkcjonowanie


Restauracja „Włoski Ogród”, ul. Korczaka 7, 72-010 Police

13.06.2019r.

8:15-13:15

3

Udany dialog w rodzinie – komunikacja niewerbalna, rozumienie, akceptowanie i kontrolowanie emocji

Restauracja „Włoski Ogród”, ul. Korczaka 7, 72-010 Police

17.06.2019r.

8:15-13:15

4

Udany dialog w rodzinie – komunikacja interpersonalna
i rozwiązywanie konfliktów

Restauracja „Włoski Ogród”, ul. Korczaka 7, 72-010 Police

18.06.2019r.

8:15-13:15

5

Rozwiązywanie problemów wychowawczych – granice
i konsekwencje w wychowaniu, przeciwdziałanie
agresji i przemocy


Restauracja „Włoski Ogród”, ul. Korczaka 7, 72-010 Police

09.09.2019r.

8:15-13:15

6

Rozwiązywanie problemów wychowawczych – Dobre metody wychowawcze; kary, nagrody i pochwały

Restauracja „Włoski Ogród”, ul. Korczaka 7, 72-010 Police

13.09.2019r.

8:15-13:15

 

7

Profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych

Restauracja „Włoski Ogród”, ul. Korczaka 7, 72-010 Police

16.09.2019r.

8:15-13:15

8

Prawidłowe wypełnianie ról społecznych – współpraca domowników i usamodzielnianie dzieci

Restauracja „Włoski Ogród”, ul. Korczaka 7, 72-010 Police

20.09.2019r.

8:15-13:15

9

Bezpieczeństwo dzieci w domu, w sieci i na podwórku

Prawo w rodzinie i dla rodziny – aspekty prawne dotyczące wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej


Restauracja „Włoski Ogród”, ul. Korczaka 7, 72-010 Police

23.09.2019r.

30.09.2019r.

8:15-13:15

10

Profilaktyka zdrowia psychofizycznego – żywienie, higiena, badania lekarskie, czas wolny

Budżet domowy – Jak sobie z nim radzić, by starczyło?

Restauracja „Włoski Ogród”, ul. Korczaka 7, 72-010 Police

 

04.10.2019r.

07.10.2019r.

8:15-13:15

 

11

Wzmacnianie własnej osobowości: poznawanie potrzeb własnych i partnera, kształtowanie inteligencji emocjonalnej.

Restauracja „Włoski Ogród”, ul. Korczaka 7, 72-010 Police

11.10.2019r.

14.10.2019r.

8:15-13:15

12

Budowanie relacji ze współmałżonkiem. Zasady komunikacji małżeńskiej. Rozwiązywanie konfliktów w małżeństwie. Miłość w małżeństwie. Radzenie sobie z problemami w relacjach małżeńskich.

Restauracja „Włoski Ogród”, ul. Korczaka 7, 72-010 Police

 

18.10.2019r.

21.10.2019r.

8:15-13:15