• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Loga instytucji wspierających prokjekt

Trzy kwadranse dla rodziny

  • 2019-06-18 15:14:09
  • OPS Police

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
 Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne
Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane
na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
Projekt Nr RPZP.07.01.00-32-K710/17 pn. „KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK”

DZIAŁANIA ŚRODOWISKOWE
PLENEROWE ZAJĘCIA INTEGRACYJNE  I EDUKACYJNE
 „TRZY KWADRANSE DLA RODZINY”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w ramach projektu „KOMPAS-WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,   w dniu  16.06.2018r.  zorganizował plenerowe zajęcia integracyjne i edukacyjne dla dzieci i rodziców pn.„Trzy kwadranse dla rodziny”. Głównym celem powyższego działania  była  poprawa funkcjonowania rodzin  poprzez integrację, aktywizację  i wzmocnienie więzi rodzinnych. Spotkanie odbyło się na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Plażowego   w Trzebieży, podczas którego zaplanowano praktyczne, plenerowe zajęcia integracyjno – edukacyjne dla rodziców i dzieci. W tym dniu nie zabrakło atrakcji przygotowanych przez aktorów z  Teatru „Gwitajcie” ze Szczecina.  Przedstawienie edukacyjne pn. „Morskie gadki małej piratki” oraz wspólne zabawy integracyjne  sprawiły wszystkim dużo radości i wywołały wiele niezapomnianych przeżyć.  Spotkanie   cieszyło się dużym  zainteresowaniem ze strony Uczestników projektu.  W trakcie spotkania Uczestnicy  mieli możliwość aktywnie spędzić czas wolny ze swoimi rodzinami, co  było okazją do wzmocnienia  więzi rodzinnych  i integracji.

Program plenerowych zajęć integracyjnych i edukacyjnych
pn. „Trzy kwadranse dla rodziny”, w ramach projektu
„KOMPAS-WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK”.

Termin organizacji:
16.06.2019r. w godz. od 11.00 do 17.00
Miejsce organizacji:  
Kompleks Rekreacyjno-Plażowy w Trzebieży, ul. Spacerowa 15, 72-020 Trzebież.
Program zajęć integracyjnych i edukacyjnych z wykorzystaniem infrastruktury Kompleksu Rekreacyjno-Plażowego w Trzebieży:
 • Przedstawienie edukacyjne dla dzieci i rodziców „MORSKIE GADKI MAŁEJ PIRATKI”
 • Praktyczna nauka spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu w gronie rodzinnym.
 • Wzmocnienie więzi rodzinnych – budowanie relacji rodziców z dzieckiem.
 • Rozwój umiejętności rodzicielskich - organizacja wspólnych gier i zabaw na świeżym powietrzu przy minimalnych nakładach finansowych członków rodziny.
 • Wspólne  zabawy i konkursy dla dzieci i rodziców.