• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Loga instytucji wspierających prokjekt

Świadczenie usług psychoterapeuty

  • 2019-05-20 14:53:42
  • OPS Police

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w ramach projektu „KOMPAS-WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata    2014-2020,   w okresie od 20 maja 2019r. do 30 listopada 2019r. będzie realizował wsparcie pn.„Świadczenie usług psychoterapeuty polegających na przeprowadzeniu indywidualnej terapii wspierającej w zakresie prawidłowego wypełniania funkcji społecznych dla  Uczestników/Uczestniczek Projektu „KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK”. Głównym celem realizowanego wsparcia  jest rozwój kompetencji psychospołecznych Uczestników projektu, który zwiększy szanse Uczestników/Uczestniczek Projektu na integrację w wymiarze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym  i zawodowym.  Zakres udzielonego wsparcia obejmuje diagnozę problemów w funkcjonowaniu psychospołecznym, indywidualną psychoterapię pod kątem zdiagnozowanych problemów  i obszarów deficytowych oraz  stworzenie opinii dla każdego Uczestnika/Uczestniczki projektu po zakończonym procesie psychoterapeutycznym. Obszar tematyczny spotkań indywidualnych to: diagnoza problemów,  wzmacnianie poczucia własnej wartości,  praca nad schematami,  motywacja i podejmowanie decyzji życiowych,  zrozumienie i zaspokajanie własnych potrzeb,  praca nad zasobami,  radzenie sobie z emocjami,  terapia lęku,  transmisja pokoleniowa myśli i zachowań,  „pożegnanie” z przeszłością,  radzenie sobie ze stratą, postrzeganie i kształtowanie linii życia,  relacje małżeńskie,  relacje rodzinne,  sytuacje trudne.
Spotkania indywidualne odbywają się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach ul. Staszica 1 według załączonego harmonogramu.

Dzień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

1

 

 

5

 

 

 

 

2

 

 

 

 

4

 

 

3

 

5

5

 

4

5

 

4

 

 

 

 

 

 

5

5

 

5

5

 

4

 

 

6

 

5

 

 

 

 

 

7

 

5

 

 

 

 

5

8

 

 

5

 

 

 

5

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

5

 

4

5

 

11

 

 

 

 

4

 

 

12

 

 

5

 

5

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

5

15

 

 

5

 

 

 

5

16

 

 

5

 

 

 

 

17

 

 

4

 

5

5

 

18

 

 

 

 

5

 

5

19

 

 

4

4

5

 

 

20

5

 

 

 

 

 

 

21

 

5

 

4

 

5

5

22

5

 

 

 

 

 

5

23

5

 

 

4

 

 

 

24

5

5

 

 

5

5

 

25

 

 

 

 

 

5

5

26

 

5

 

4

 

 

 

27

5

5

 

4

 

 

 

28

 

5

 

 

 

5

5

29

5

 

 

 

 

 

5

30

5

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

5

 

Razem

35

45

48

20

45

40

55