• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Loga instytucji wspierających prokjekt

AKADEMIA DLA RODZICÓW

  • 2019-06-12 14:29:10
  • OPS Police

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w ramach projektu „KOMPAS-WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata       2014-2020   w okresie od 12 czerwca 2019r. do 31 października 2019r. realizuje cykl zajęć    grupowych pn. „Akademia dla rodziców”.
Głównym celem zajęć jest  zdobycie przez Uczestników projektu  kompetencji społecznych dotyczących  radzenia sobie z małżeńskimi i rodzicielskimi rolami społecznymi,      w tym  nabycie kompetencji wychowawczych umożliwiających kształtowanie dojrzałości psychospołecznej własnych  dzieci. Zajęcia mają charakter warsztatowy, co pozwala na rozwinięcie i udoskonalenie umiejętności wychowawczo-komunikacyjnych w rodzinie.  Uczestnicy  mają  okazję wymienić się doświadczeniami, a także jest to okazja do integracji, lepszego poznania siebie i  swoich umiejętności. Realizowane wsparcie obejmuje następujący    zakres merytoryczny:   Budowanie wzajemnych relacji w rodzinie: zasoby psychospołeczne rodziców, Zasoby dzieci – analiza naturalnych praw rozwojowych dzieci w poszczególnych okresach ich życia oraz czynników warunkujących ich rozwój i funkcjonowanie, Udany dialog w rodzinie – komunikacja niewerbalna, rozumienie, akceptowanie i kontrolowanie emocji,  Udany dialog w rodzinie – komunikacja interpersonalna i rozwiązywanie konfliktów, Rozwiązywanie problemów wychowawczych – granice i konsekwencje w wychowaniu, przeciwdziałanie agresji i przemocy,  Rozwiązywanie problemów wychowawczych – Dobre metody wychowawcze; kary, nagrody i pochwały,  Profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych,  Prawidłowe wypełnianie ról społecznych – współpraca domowników i usamodzielnianie dzieci,  Bezpieczeństwo dzieci w domu, w sieci i na podwórku,  Prawo w rodzinie i dla rodziny – aspekty prawne dotyczące wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej,  Profilaktyka zdrowia psychofizycznego – żywienie, higiena, badania lekarskie, czas wolny,  Budżet domowy – Jak sobie z nim radzić, by starczyło? Wzmacnianie własnej osobowości: poznawanie potrzeb własnych i partnera, kształtowanie inteligencji emocjonalnej, stres i sposoby radzenia sobie z nim, hierarchia wartości,  Budowanie relacji ze współmałżonkiem,  Zasady komunikacji małżeńskiej,  Rozwiązywanie konfliktów w małżeństwie, Warunki udanej relacji w małżeństwie, Miłość w małżeństwie, Różnice płciowe a relacje w małżeństwie, Radzenie sobie z problemami w relacjach małżeńskich.  Zajęcia zorganizowane w ramach „Akademii dla Rodziców” mają  pomagać  rodzicom w rozwiązywaniu trudnych   sytuacji wychowawczych w przyszłości i zapobiegać ich występowaniu.  „Akademia dla Rodziców” pomaga wzmocnić więzi z dzieckiem, ale przede wszystkim wzmacnia samych rodziców, by poczuli się spełnionymi rodzicami. Realizowane wsparcie odbywa się w Policach  ul. Korczaka 7   według załączonego harmonogramu.

Szczegółowy harmonogram realizacji umowy na rok 2019

Dzień

Czerwiec

Wrzesień

Październik

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

x

5

 

 

 

6

 

x

 

7

 

 

x

8

 

 

 

9

 

x

 

10

 

 

 

11

 

 

x

12

x

 

 

13

x

x

 

14

 

 

x

15

 

 

 

16

 

x

 

17

x

 

 

18

x

 

x

19

 

 

 

20

 

x

 

21

 

 

x

22

 

 

 

23

 

 

 

24

 

 

 

25

 

 

 

26

 

 

 

27

 

x

 

28

 

 

 

29

 

 

 

30

 

 

x

31

 

 

 

Razem

18

31,5

31,5