• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Dobry Start

Dobry start dla uczniów 2019

  • 2019-06-28 15:30:41
  • OPS Police

W tym roku od lipca, a w 2020r. już od lutego rodzice będą mogli składać wnioski o świadczenie na pokrycie kosztów związanych z rozpoczęciem roku szkolnego .

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka
– bez względu na dochody osiągane przez rodzinę.

Dla kogo wsparcie?
 
Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.
 
Jak dostać świadczenie "Dobry Start"?
 
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
 
Gdzie złożyć wniosek?
 
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+” czyli w naszej gminie jest to Ośrodek Pomocy Społecznej  - Dział Świadczeń Rodzinnych, mieszczący się przy ul. Siedleckiej 2 A (I piętro).  
 
Kiedy złożyć wniosek?
 
Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca 2019r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia 2019r. tradycyjną (papierową).
 
Ważne!
Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2019r.
 
Kiedy rodzina otrzyma pomoc?
 
W przypadku wniosków złożonych w lipcu 2019r. i sierpniu 2019r., rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września 2019r. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, tj. wrzesień 2019, październik 2019r. i listopad 2019r., gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
 
Ważne!
Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu 2019r. i sierpniu 2019r. to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż  do 30 września 2019r.
 
Wyprawka szkolna w liczbach
 
Wyprawka szkolna trafi do 4 mln 600 tys. dzieci, wychowujących się w ok. 3 mln 400 tys. rodzin. Koszt realizacji świadczenia szacuje się na ok. 1,4 mld zł rocznie.
 
Uproszczona procedura
 
W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.
 
Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.
 
Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Druki wniosków można pobrać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub od dnia 1 sierpnia 2019r. w tutejszym Ośrodku.

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie