• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Loga instytucji wspierających prokjekt

Kompas - wyznacz swój kierunek

  • 2019-03-13 14:58:45
  • OPS Police

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach ogłasza nabór uczestników do projektu
„KOMPAS-WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.Do kogo skierowany jest projekt?
Projekt przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Police, klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, będących w wieku aktywności zawodowej (18-64), należących do jednej z poniższych grup:
    • osoby bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy z określonym III profilem pomocy,
    • osoby bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy z określonym I lub II profilem pomocy zagrożone wykluczeniem społecznym z tytułu dodatkowej innej przesłanki (bezrobocie nie może być jedynym powodem udzielania pomocy społecznej),
    • osoby z niepełnosprawnością,
    • osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z innego, niż powyżej tytułu tj. korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej (tj. spełniające przynajmniej jedną przesłankę wymienioną w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Z jakich form wsparcia można skorzystać?
    • wsparcie pracownika socjalnego przez cały okres udziału w projekcie,
    • wsparcia asystenta rodziny przez cały okres udziału w projekcie,
    • dopasowany indywidualnie zestaw instrumentów aktywnej integracji, m.in.:
- wyjazdy socjoterapeutyczne,
- szkolenia,
- warsztaty,
- treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
- doradztwo specjalistyczne,
- aktywizacja zawodowa.

Szczegółowe informacje udzielane są w:

Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach
przy ul. Siedleckiej 2a.
IV piętro, pokój 415.


Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!
Liczba miejsc ograniczona.