• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Loga instytucji wspierających prokjekt

KOMPAS- WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK

  • 2018-09-28 10:29:23
  • OPS Police

WYJAZD INTEGRACYJNO-EDUKACYJNY DLA UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK PROJEKTU
 „KOMPAS- WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w ramach projektu „KOMPAS-WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,  w dniach 21.09-23.09.2018r. zorganizował  wyjazd edukacyjno – informacyjny dla Uczestników/Uczestniczek  w/w projektu.
Podczas wyjazdu  zostały  zorganizowane warsztaty dla rodziców i dzieci  wykorzystujące  instrumenty aktywnej integracji: trening kompetencji społecznych pn. „Aktywne formy spędzania wolnego czasu w rodzinie”, obejmujące następujące obszary: a) Aktywne formy spędzania czasu wolnego w rodzinie, b) Stymulowanie rozwoju dziecka poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego, c) Wzmacnianie więzi w rodzinie – budowanie relacji rodzica z dzieckiem, d) Jak organizować wspólnie gry i zabawy przy minimalnych nakładach finansowych? e) Integracja i komunikacja w grupie osób dorosłych i dzieci.
Głównym celem wyjazdu było •promowanie metod wychowawczych sprzyjających rozwojowi dziecka •pokazanie rożnych sposobów spędzania czasu wolnego w rodzinie •uświadomienie jak ważną rolę w kształtowaniu rozwoju dziecka stanowi kontakt z rodzicami  •zacieśnienie więzi emocjonalnych z dziećmi • nauczenie się poprawnych relacji rodzic – dziecko •podniesienie swoich kompetencji wychowawczych (umiejętności komunikacji z dzieckiem oraz zorganizowanie aktywnego czasu wolnego, zdrowego, racjonalnego planu dnia).
Uczestnicy warsztatów otrzymali wiedzę i niezbędne  umiejętności z zakresu aktywnego słuchania, spędzania wolnego czasu w rodzinie oraz nawiązania efektywnej współpracy z dzieckiem.
Podczas wyjazdu zostały również zorganizowane zajęcia integracyjne dla rodziców i dzieci. Wspólne zabawy i gry były okazją do aktywnego spędzania wolnego czasu.