• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Logo OPS Police

Kawiarnia dla Seniora

Pracownicy socjalni wraz z seniorami oraz przedstawicielami rad osiedli, Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów W Policach podjęli inicjatywę dotyczącą  realizacji projektu socjalnego  pn.: „Kawiarnia dla Seniora”.
Celem naszego działania było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów poprzez aktywizację starszych mieszkańców miasta Polic sprzyjającą integracji społecznej oraz wzmocnieniu potencjału osób starszych.
Uczestnikami „Kawiarni dla Seniora” byli seniorzy zrzeszeni w Klubach seniora funkcjonujących przy radach osiedlowych nr 2, 4, 5, seniorzy spotykający się w pozostałych radach osiedli na terenie miasta tj. RO nr 1, 3, 6 oraz 7, seniorzy z Klubu Emeryta jednego z sołectw gminy Police – Tatyni, seniorzy będący członkami Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach oraz seniorzy Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Podejmowane działania w ramach „Kawiarni dla Seniora” miały pokazać, że współpraca wielu instytucji oraz organizacji jak i różnych pokoleń jest bardziej efektywna.
Seniorzy z poszczególnych instytucji i organizacji byli twórcami scenariusza Kawiarni, przygotowywali przekrój różnorodnych występów artystycznych m.in. konkursy, występy muzyczno - wokalne, skecze, kabarety, pokazy taneczne. Udział w Kawiarni dał seniorom możliwość zaprezentowania własnej twórczości oraz  wymiany doświadczeń.
W realizowanym przez nas przedsięwzięciu wzięło udział ok. 125 seniorów. Były to osoby od 60 roku życia, chcące aktywnie oraz twórczo spędzać czas wolny.
W trakcie wydarzenia wystąpił dla naszych seniorów zespół muzyczny pn.: „Bassters”. Członkowie zespołu zaprezentowali uczestnikom Kawiarni przekrój najbardziej popularnych utworów muzycznych.

Bardzo ważną rolę podczas spotkania seniorów odegrali wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi  w Policach, którzy na czas Kawiarni wcielili się w role kelnerek oraz kelnerów. Stoliki kawiarniane były obsługiwane przez młodzież bardzo profesjonalnie.

Spotkanie przebiegało w bardzo radosnej atmosferze. Seniorzy bardzo ciepło wyrażali się na temat powyższej formy integracji, serdeczne dziękowali za umożliwienie im spędzania czasu wolnego. Ponadto zgłosili potrzebę kontynuowania tak ciekawych wydarzeń podkreślając, iż tego typu działania na rzecz Seniorów są bardzo potrzebne.