• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Logo OPS Police

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę wody źródlanej

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach zaprasza do składania ofert na dostawę wody źródlanej i używanie dystrybutorów na okres od 01.01.2019 do 31.12.2019. Przedmiotem oferty jest sukcesywna w zależności od potrzeb dostawa wody źródlanej o łącznej szacunkowej wartości 10.000 brutto.

Wymagania Zamawiającego:
    1) Dostawa wody źródlanej w butlach wraz z kubkami jednorazowymi,
    2) Dostawę wody źródlanej butelkowanej 0,5l (gazowanej i niegazowanej),
    3) Oddanie Zamawiającemu do użytkowania dwa dystrybutory (ciepła i zimna woda),
    4) Przekazania przez Dostawcę w użytkowanie 8 butli i 2 szt. stojaków  na 3 butle,
    5) Przeprowadzenie przez Dostawcę min. raz na 6 miesięcy sanityzacji oddanych do użytkowania dystrybutorów,
    6) Zobowiązanie Dostawcy w razie awarii do usunięcia awarii w ciągu 2 dni roboczych liczonych od dnia w których nastąpiło telefoniczne zgłoszenie awarii. Dostawca ponosi koszty usunięcia awarii lub wymiany dystrybutora, chyba że awaria powstała w wyniku uszkodzeń fizycznych lub niewłaściwego użytkowania dystrybutora przez Zamawiającego,
    7) Każdorazowo dostarczana woda winna być wniesiona do siedziby Zamawiającego w miejsce instalacji dystrybutorów,
    8) Wymagamy płynność dostaw, minimum 2 razy w tygodniu,
    9) Z wybranym Dostawcą będzie zawarta umowa pisemna,
    10) Płatność przelewem z minimum 7 dniowym terminem płatności po każdej dostawie wody.
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018r. poz. 1986  t.j. z dnia 3 października 2018r.) do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur przewidzianych w/w ustawą.
Cena zawarta w ofercie powinna być gwarantowana przez cały okres trwania umowy tj. od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
Na oferty oczekujemy do 9 listopada 2018r., ofertę można przesłać elektronicznie na adres mail: bgranda@opspolice.pl , lub na nr fax: 914 42 841 lub pisemnie na adres : Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Siedlecka 2a, 72-010 Police
Więcej informacji na temat niniejszego zamówienia udziela:
Barbara Granda- Kierownik Działu Organizacyjnego
Tel: 91 42 43 854
mail: bgranda@opspolice.pl