• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Informacja o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119...

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o zawarciu umowy w ramach postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na „Organizację wyjazdu integracyjno-edukacyjnego dla Uczestników/Uczestniczek Projektu KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK”

...

Nabór na stanowisko - Asystent Rodziny

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach
OGŁASZA  NABÓR
NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY
                                             ...

Warsztaty Kulinarne

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018,  w dniu 21 listopada 2018 roku  od godz. 16:00  w  kawiarence  przy  parafii  Św. Kazimierza  w  Policach  przy  ul. Kard. St. Wyszyńskiego  odbędą  się  warsztaty  kulinarne.

Z warsztatów może skorzystać każda o...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych - usługi społeczne na „organizację wyjazdu integracyjno - edukacyjnego dla Uczestników/Uczestniczek Projektu „KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK”..

...

12 listopada OPS zamkniety

W związku z ustawą o dniu wolnym 12 listopada, informujemy iż Ośrodek Pomocy Społecznej będzie zamknięty w najbliższy poniedziałek 12 listopada. W dniu 13 listopada (wtorek) OPS jest czynny w normalnych godzinach 7.00 – 15.00.