• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Informacja o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119...

Spotkania edukacyjno - informacyjne z mieszkańcami gminy police.

 Działania środowiskowe.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w ramach projektu „KOMPAS -WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, w miesiącu czerwcu oraz w lipcu 2018r. przeprowadza  spotkania...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - usługi społeczne na „organizację wyjazdu integracyjno - edukacyjnego dla Uczestników/Uczestniczek Projektu „KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK”.

Informacja o wyborze oferty

Nowy okres zasiłkowy - druki

Druki na nowy okres zasiłkowy można pobierać  od 16  lipca 2018r.

Nowy okres zasiłkowy - ułatwienia w godzinach otwarcia

Ośrodek Pomocy Społecznej wprowadza ułatwienia dla mieszkańców gminy Police i w nowym okresie zasiłkowym 2018/2019 wnioski o świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz inne świadczenia bedą przyjmowane dłużej w pierwsze dni tygodnia.

Od 6 sierpnia 2018r.
poniedziałek, wtorek i środa - w godzinach od 7.30 – 17.00

czwartek, piątek – w god...

Wyjaśnienie do treści postępowania NR 5/2018

 Odpowiedź na zapytanie do treści postępowania NR 5/2018

Prowadzonego na podstawie  art. 138o ustawy Pzp. Usługi społeczne na „organizację wyjazdu integracyjno - edukacyjnego dla Uczestników/Uczestniczek Projektu „KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK”.

Wyjaśnienia do treści postępowania